Appelsap

Secure tickets by ticketscript

Huisregels Appelsap Fresh Music Festival 2012

Het is niet toegestaan om:

  • drugs, wapens, of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen mee te nemen. Voor harddrugs hanteren we een Zero Tolerance beleid;
  • om drank, etenswaren, blik of glas, spuitbussen, etc. mee te nemen;
  • andere bezoekers lastig te vallen, te beledigen of anderszins te hinderen;
  • te urineren buiten de toiletgelegenheden;
  • te  flyeren in het gehele park.

Kinderen onder de 12 zijn toegestaan mits onder begeleiding van iemand van 18 of ouder.

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Na het verlaten van het festivalterrein is het niet mogelijk om terug te komen met hetzelfde entreebewijs.

Omwille van de veiligheid van alle bezoekers zal de beveiliging alle bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Hier dient medewerking aan verleend te worden.

De beveiliging heeft het recht om mensen die zich niet aan de huisregels houden de toegang tot het terrein te ontzeggen & men dient te allen tijde de instructies van de beveiligingsmedewerkers op te volgen.

Het is wel toegestaan om er samen een geweldig feest van te maken!

Beleid (hard)drugs
Appelsap in het Oosterpark hanteert een Zero Tolerance beleid voor harddrugs: het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.

Foto-/ filmapparatuur
Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken te maken zonder schriftelijke toestemming. Simpele (digitale)fototoestellen zijn toegestaan, professionele toestellen niet, tenzij met expliciete toestemming van Stichting Appelsap. Hiermee bedoelen wij: fototoestellen met een verwisselbare lens (grootte maakt niet uit) en de grotere professionele digitale fototoestellen. De kleinere digitale en wegwerp camera’s worden (meestal) wel toegestaan. Film- en geluidsopname apparatuur in welke vorm ook is niet toegestaan. We hebben namelijk geen toestemming van onze artiesten om hun optredens professioneel door derden vast te laten leggen. Bij twijfel neemt de leidinggevende van de beveiliging bij de ingang een beslissing.

Aansprakelijkheid
Bezoekers van Appelsap in het Oosterpark betreden het festivalterrein op eigen risico. Stichting Appelsap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Stichting Appelsap, van personen in haar dienst, of andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Veelgestelde vragen

Hoe oud moet je zijn om naar Appelsap te gaan?
De adviesleeftijd is 16 jaar of ouder. Maar iedereen is welkom. Als je onder de 12 bent moet er een meerderjarige begeleider bij zijn. Let op: we schenken geen alcohol aan personen onder de 16!

Kaartjes
Kaartjes kosten E32,50 in de voorverkoop en E37,50 aan de deur. Als je online je kaartje koopt komt hier nog een bedrag van E1,70 bij aan service kosten. Kids onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Je kunt je kaartje online bestellen via www.appelsap.net. Hier kun je dan kiezen uit een E-Ticket die je uitgeprint mee moet nemen of uit een Mobile Ticket. Je kan ook terecht bij de FreeRecord shop. Kaartjes worden niet gerestitueerd.

Eten / Drinken
Het is niet toegestaan om eten en drinken in welke verpakking dan ook mee te nemen naar het festival terrein. Er is voldoende eten en drinken verkrijgbaar.

Fotograferen of filmen
Simpele (digitale)fototoestellen zijn toegestaan, professionele toestellen niet. Hiermee bedoelen wij: Fototoestellen met een verwisselbare lens (grootte maakt niet uit) en de grotere professionele digitale fototoestellen. De kleinere digitale en wegwerp camera’s worden (meestal) wel toegestaan. Film- en geluidsopname apparatuur in welke vorm ook is niet toegestaan. We hebben namelijk geen toestemming van onze artiesten om hun optredens professioneel door derden vast te laten leggen. Bij twijfel neemt de leidinggevende van de security bij de ingang een beslissing.

Bereikbaarheid
Het Oosterpark is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Uiteraard kan je ook prima met de fiets komen. Hiervoor is het de bedoeling om je fiets in de stalling in het park neer te zetten. Fietsen die in het park staan buiten de stalling kunnen verwijderd worden. We raden het af om met de auto te komen ivm beperkte parkeerfaciliteiten.

Flyeren
Is niet toegestaan op het terrein en buiten het terrein in het park.

Huisregels
Op het festival terrein is het niet toegestaan om drugs, wapens, (alcoholhoudende) drank etenswaren, spuitbussen, etc. mee te nemen. Bij de ingang wordt iedereen gevisiteerd. Hier dient medewerking aan verleent te worden. De beveiliging heeft het recht om mensen die zich niet aan de huisregels houden de toegang tot het terrein te ontzeggen & men dient te allen tijde de instructies van de beveiligingsmedewerkers op te volgen.

Programma
Via onze website kan je up-to-date blijven over het programma en de tijden dat de acts optreden.

Huisdieren
Niet toegestaan.